..

tricoteiros silenciosos


Silent Knitters
(Deficientes auditivos, década de 20 ou 30)